زیبایی خود به تنهایی همه چیز است

آدرس: احمد آباد، نبش ملاصدرا 2، ساختمان سپهر صدرا، واحد 5

  • تلفن تماس : 38414605 - 051
  • تلفن همراه منشی: 09058912899

عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان

جراحی زیبایی یکی از مسائل مهم در حوزه پزشکی – فرهنگی و یکی از موضوعات مورد بررسی در جامعه شناسی بدن است. با عنایت به اینکه جراحی زیبایی در جامعه ایران طی سال های اخیر افزایش یافته است، هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین عوامل اجتماعی مرتبط با انجام عمل جراحی زیبایی توسط زنان است. روش پژوهش مورد استفاده روش علی – مقایسه ای بوده که بر پایه آن نمونه مورد نظر که شامل ۸۰ نفراز زنان ۱۸ الی ۴۵ ساله است به دو گروه تقسیم شده است: زنانی که جراحی زیبایی انجام داده اند، و زنانی که جراحی زیبایی انجام نداده اند. این دو گروه بر حسب متغیرهای تاهل و منطقه محل سکونت همگن شده اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای سرمایه فرهنگی، فشار هنجاری و پایگاه اقتصادی – اجتماعی، با احتمال انجام جراحی زیبایی رابطه مثبت و معنادار، و متغیرهای تصور از بدن، و روابط اجتماعی با احتمال انجام جراحی زیبایی رابطه منفی و معنادار دارد.

برچسب ها :
اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید

10 − 1 =